1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Csonka János M?szaki Szakközépiskola és Szakiskola

Csonka János M?szaki Szakközépiskola és Szakiskola

OM azonosító: 203031/005 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Csonka János M?szaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Ha az autót nem csak vezetni, formáját, erejét és komfortját nem csak csodálni akarod, hanem m?szakilag érteni és javítani - karbantartani is tudni akarod, akkor szeretettel várunk a Csonkába!

Iskolánkban a TANULÓK, mellett az AUTÓ áll a középpontban!

Tanm?helyünk kiváló felszereltsége biztosítja a szakmai gyakorlatok korszer? feltételeit.
A legmodernebb eszközökkel és m?szerekkel dolgozunk, a korszer? mechanikai, gépészeti, mechatronikai eszközökt?l a számítógépes diagnosztikáig.
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a m?szaki informatika és a szakmai idegen nyelv (angol és német) oktatására is. Korszer? hardver és szoftver eszközök, elektronikus adatbázisok, internetes elérési lehet?ség biztosítják a tanulási lehet?séget.


Néhány információ a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Csonka János M?szaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájáról:

Az általános iskolát befejez? tanulók felvétele a középfokú oktatási intézményekbe a Közoktatási intézmények felvételi információs rendszer (KIFIR) segítségével történik.
A Szakképzés, a második szakmai gyakorlati képzését a tanulónak, a duális képzés keretében küls? munkahelyeken (márkaszervizek, szerel?-javító m?helyek) biztosítjuk, melynek idejére a gyakorlati képzést szervez? szervezet a tanulónak:
? pénzbeli juttatást
? kedvezményes étkeztetést, útiköltség-térítést, munkaruhát, egyéni véd?felszereléseket, tisztálkodási eszközt és kötelez? juttatásokat
? a teljes képzési id?re felel?sségbiztosítást
? rendszeres orvosi vizsgálatokat
? szünetet és felkészülési id?t biztosít


Szakközépiskolai képzéseink
( 3 éves, nappali rendszer?, 8 általánosra épül? )
Szakközépiskola 3+2 év

Karosszérialakatos kód: 0070
A karosszérialakatos személygépkocsi, tehergépkocsi és autóbusz, pótkocsi alvázakat és felépítményeket, önhordó kocsiszekrényeket és azok burkolóelemeit készíti, szereli. A karambolos sérüléseket javítja, a gépjárm?-karosszériákat karbantartja. A járm?veket olyan - a kényelmet és esztétikumot szolgáló - felszerelésekkel és berendezésekkel látja el, mint pl.: a pótf?tés, a klimatizáló berendezés vagy a tet?ablak.
Járm?fényez? kód: 0071
A járm?fényez? szakember feladata gépjárm?vek karosszériáinak javító és felújító jelleg? felületkezelése, fényezése. Tevékenységét a kézi és gépi fényezési technológiák alkalmazásával önállóan, a járm?karosszéria felületkezelési el?írásai szerint végzi.
Gépjárm? mechatronikus kód: 0072

A gépjárm? mechatronikus a gépjárm?vek sorozatgyártásában a gyártósorról lekerül? új autó m?szaki átvételénél végzi feladatait. Munkája során a gépjárm? mechanikus és elektronikus rendszereinek min?ségét ellen?rzi, kisz?ri és megjavítja, vagy megjavíttatja az el?forduló hibákat, el?készíti a gépjárm?vet értékesítésre.

Hegeszt? kód: 0073
A gépalkatrészek vagy különböz? szerkezetek készítésekor elkerülhetetlen feladat az egyes különálló szerkezeti elemek összekötése. A hegeszt? feladata a különböz? fémekb?l készült szerkezeti elemek, járm?vek, daruk, hidak, cs?vezetékek, kazánok stb. alkatrészeinek és részegységeinek az összekötése, a törött alkatrészek javítása különféle hegesztési eljárásokkal. A hegeszt? méretre szabja a munkadarabot, fémtisztára megtisztítja a varrat helyét, tematikus vágásnál ellen?rzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat végez, el?készítést végez. Végrehajtja a hegesztési feladatot, eltávolítja a salakot és a fröcsköl?déseket ívhegesztés esetén, ellen?rzi a hálózatot.
Elektronikai m?szerész
Az elektronikai m?szerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettség? elektromos szakembere. Alapvet? feladata az elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai készülékek, berendezések és m?szerek bemérése, javítása és karbantartása. Az el?írtaktól eltér? mérési eredmények esetén képes a hibákat(hidegforrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek stb.) megkeresni és megszüntetni. Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket.
Szakgimnázium 4+1
Kinek jó választás?
Jó választás lehet azoknak, akik 14 évesen pontosan tudják, milyen szakma érdekli ?ket, és kés?bb sem gondolják meg magukat. A hiányszakmát választók ösztöndíjat kaphatnak, és ezekkel a szakképesítésekkel valóban könny? elhelyezkedni - itthon és külföldön is.

Autószerel?

Az autószerel? feladata a járm?vek rendeltetés szerinti használatának biztosítása. A járm?vek m?szaki és gépészeti területeire vonatkozó karbantartási, állapotvizsgálati, hibaelhárítási, beállítási, felújítási m?veleteket lát el. Hatósági ellen?rzésekre készíti fel a járm?veket. Az autószerel?knél fontos, hogy a folyamatos fejl?dés igénye és a felel?sségteljes munkavégzés és improvizálás behálózza a mindennapjaikat. Ha szereted az autókat, és azokat szeretnéd lelkiismeretesen szétszedni és összerakni, válaszd ezt a szakmát!
Autóelektronikai m?szerész
Az autóelektronikai m?szerész a javítási folyamat egészében önállóan, illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el. A hibás gépjárm?vekkel kapcsolatos diagnosztikai, elektromos-javítási feladatokat magas szinten végzi, és felismeri a gépjárm? egyéb hibáit is. A hibák kihatásait felismeri, elemzi.

Vasúti járm?vek villamos rendszereinek szerel?je

Járm?szekrényt és tartozékait ellen?rzi, javítja
? Futóm?vet, hordm?vet ellen?riz, javítja, cseréli
? Er?átviteli berendezéseket ellen?riz, javít, cserél
? Mechanikus fékelemeket ellen?riz, javít, cserél
? A s?rítettleveg?-ellátó berendezés elemeinek ellen?rzi, javítja, cseréli
? Ellen?rzi, tisztítja, javítja a pneumatikus kapcsoló stb. berendezéseket
? Ellen?rzi, tisztítja, javítja, cseréli a pneumatikus fékberendezéseket
? Ellen?rzi, tisztítja, javítja, cseréli a villamos hajtásrendszer elemeit
? Ellátja a munkavégzéshez szükséges egyéb feladatokat
? Egyéb járulékos feladatokat lát el
? Ellen?rzi, tisztítja, javítja, cseréli a dízelmotort
? Ellen?rzi, tisztítja, javítja, cseréli a dízelmotor segédberendezéseit
? Ellen?rzi, tisztítja, javítja, cseréli az egyéb villamos berendezéseket
? Vasúti vontatott járm? szerelésével kapcsolatos feladatokat lát el
? Ellátja a járm?-felügyeleti feladatokat

Nyelvi el?készít?

A nyelvi el?készít? évfolyam célkit?zése az iskolában oktatott idegen nyelvek (angol, német) mind alaposabb elsajátítása és bizonyos közismereti tantárgyak (magyar nyelv, matematika) felzárkóztatása, szinten tartása. Kiemelt szerepet kap a képzési struktúrában az informatika tantárgy is.
Közvetlen céljaink között szerepel az is, hogy a tanulókban kedvez? attit?döt és motivációt alakítsunk ki a nyelvek és a hozzájuk tartozó kultúrák és általában a nyelvtanulás iránt.
Továbbképzési lehet?ség az autószerel? és az autóelektronikai m?szerész
szakmában:
? Autótechnikus (ráépülés)
? Alternatív gépjárm?hajtási technikus (ráépülés)


Elérhet?ségünk:

Cím: 1165 Budapest, Arany János u. 55.
Telefon: 06/1-1-403-2677

Honlap: www.csonka-bp.sulinet.hu

Email: info.csonka@csonka-bp.sulinet.hu

Megközelíthet?ség: az Örs vezér terét?l a 244-es és a 44-es autóbusz járatával

Nyílt napok:

2019.10.08. - 2019.10.10. (kedd-szerda-csütörtök) 9 óra
2019.10.24. - 2019.10.25. (csütörtök-péntek) 9 óra
2019.11.07.- 2019.11.08. (csütörtök-péntek) 9 óra
PÁLYAORINETÁCIÓS NAP 2019.11.08.
2019.11.19.-2019.11.21. (kedd-szerda-csütörtök) 9 óra
2019.12.03.-2019.12.04. (kedd-szerda) 9 óra


Kiegészít? információk:
- az iskolai könyvtár gazdag szépirodalmi és szakirodalmi állománya segítséget nyújt
a tanórán kívüli információszerzéshez.

- korrepetálás, szakkör és sportkör segíti a tanulás eredményességét, illetve járul hozzá a tehetség kibontakozásához.

- a tanórákon kívüli szabad id? hasznos eltöltéséhez (kiállítások, múzeumok,
színházi el?adások, konditerem, kirándulások stb.) nyújtunk segítséget.

- iskolai büfében lehet?ség van szendvicsek, üdít?italok, stb. vásárlására.


Felvételi eljárás rendje:
Felvételi eredmények beszámítási rendje Szakgimnázium

Központi írásbeli vizsga
matematika 25%
magyar nyelv és irodalom 25%
Általános iskolából hozott eredmények
(7. osztály év vége, 8. osztály félév) 50%
matematika
magyar nyelv és irodalom
történelem
fizika
idegen nyelvFelvételi eredmények beszámítási rendje Szakközépiskola

Általános iskolából hozott eredmények
(7. osztály év vége, 8. osztály félév) 100%
matematika
magyar nyelv és irodalom
történelem
fizika
idegen nyelv

Esti rendszer? képzéseink
54 525 02 Autószerel? képzés feln?ttoktatás (érettségire épül) 2 év
54 525 01 Autóelektronikai m?szerész (érettségire épül) 2 év
55 525 01 Autótechnikus
(ráépülés autószerel? és autóelektronikai m?szerész) 1 év
55 525 03 Alternatív gépjárm?hajtási technikus
(ráépülés autószerel? és autóelektronikai m?szerész) 1 év
34 521 06 Hegeszt? (10.osztályra vagy érettségire épül) 2 év
Gimnáziumi feln?ttoktatás, 12. és 13. osztály (érettségi kimenettel) 2 év

 

Részletek →
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24